İklimsel Gerçekler

İklim değişikliğinin varolduğunu ve suçlusunun insanlar olduğunu düşünen
bilim insanlarının oranı: %97

KISA KISA