Emisyonlar

Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların enerji üretimi için yakılmasının iklim değişikliğini nasıl etkilediğini öğrenin.
   

EMİSYONLAR HAKKINDA BİLGİLENİN

Beşeri faaliyetler; enerji üretimi için kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıt yakmanın yanı sıra ormanların yok edilmesi, sanayi ve tarım aracılığıyla da sera gazlarını atmosfere salıyor. Karbondioksit, metan ve diğer sera gazları ısıyı atmosferde hapsediyor ve Dünya’nın insan yaşamına uygun bir sıcaklık sağlamasına yardımcı oluyor. Ama beşeri faaliyetler, milyarlarca tonluk ısı hapseden gazı her yıl atmosfere salarak dengeyi bozduğu için, aşırı ısı hapsediliyor ve küresel sıcaklığımızın artmasına yol açıyor. Dünya’nın sıcaklığındaki küçük artışlar bile küresel iklimimizi etkiler ve ziraat, su kaynağı, sağlık, ekonomik canlılık, gıda tedariki ve birçok şeye etki eder.


Haberlerimiz aracılığıyla, atmosfere sera gazı salarak iklim değişikliğine katkıda bulunduğumuz farklı şekilleri inceleyeceğiz.SON ÇIRPINIŞ

"Son Çırpınış" bölümünde Harrison Ford, Endonezya'ya giderek ormanların yok edilmesini ve bunun küresel karbon emisyonları ve orangutan habitatlarını nasıl etkilediğini inceliyor.METANIN İZİNDE

"Metanın İzinde" bölümünde Mark Bittman, topraktan doğal gaz çıkarma sürecinin havaya nasıl metan gazı yaydığını inceliyor.VALİ

"Vali" bölümünde, Olivia Munn, Washington Eyaleti'ne gidiyor ve bir valinin, emisyonları kısmak adına kömür sektörüyle nasıl mücadele ettiğini öğreniyoruz.VAİZİN KIZI

"Vaizin Kızı" bölümünde Ian Somerhalder, kömür yakmanın niye bir baba ve kızın arasını bozduğunu öğreniyor.

UZMAN KONUK

"Metan, kömürden daha az, petrolden çok daha pis. Buna hiç şüphe yok ama metandaki sorun şu: Yanmadan atmosfere girdiği takdirde çok etkili bir sera gazı olur. Karbondioksitten bile açık ara daha kötü."

Tony Ingraffea, Cornell Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Profesörü