Enerji

Enerji; kirliye karşı temiz enerji. Kirli enerjinin iklim değişikliğini nasıl etkilediğini ve yenilenebilir enerjinin faydalarını öğrenin.
   

ENERJİ HAKKINDA BİLGİLENİN

Enerji üretmek için fosil yakıt yakmak, karbon emisyonlarını ve Dünya'nın geçtiğimiz yüzyıldaki sıcaklığını artıran en büyük sebep. Kömür, petrol ve gaz kullanarak enerji elde etmenin çok ağır çevresel bedelleri var: Hava kalitesi düşüyor, su kaynaklarımız etkileniyor ve sağlığımız da olumsuz tesir altında kalıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi giderek artan yenilenebilir enerjilerse bize iklimimizi, sağlığımızı ve ekonomimizi tehlikeye atmadan enerji kullanma yolları sunuyor.Programımızda, farklı enerji üretim yollarını ve bunların ısınan dünyayı nasıl etkileyip ona nasıl katkıda bulunduğunu öğreneceğiz. Kirli enerji ve temiz enerji kullanmanın sonuçlarını bizimle birlikte görün.VAİZİN KIZI

"Vaizin Kızı” bölümünde kömür santrallerinin karbondioksit (CO2), cıva, sülfür ve diğer zararlı kirletici maddeleri saldığını öğreniyoruz. CO2, insan faaliyetleriyle salınan başlıca sera gazı. Bu kirli kömür, atmosferimizi yok ediyor.İKLİM TEŞKİLATLARI

"İklim Teşkilatları”nda şirketlerin yenilenebilir enerjiye ve enerji verimlilik programlarına yatırım yaparak nasıl tasarruf edip çevreyi kurtarabileceğini öğreniyoruz.RÜZGARA KARŞI

"Rüzgara Karşı"da Ferrera rüzgarın, ev ve iş yerlerine enerji sağlamak için harika bir çözüm olduğunu öğreniyor.